direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Boomstamboot (De Bruin) van linde hout. Datering 6310 +/- 90 BP. (Mesolithicum) De boot werd gevonden tijdens opgravingen in kader van de Betuweroute.

De Bruin bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van de Alblasserwaard en ten noorden van Hardinxveld-Giessendam. De site bevindt zich op een Pleistocene rivierduin (een donk) en wordt omringd door veen- en kleiafzettingen. Tijdens de periode Laat-Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum was dit gebied dan ook een “nat en moerassig rivierengebied”.
De boomstamboot van Hardinxveld-De Bruin is 5,5 meter lang en 55 centimeter lang. De boomstamboot is gemaakt van lindehout, dat mogelijk afkomstig is van de donken uit de regio. De boot heeft aan beide zijden gaten die mogelijk een indicatie geven van reparatie, in plaats van opboringen of gebruik als visbun.

Op basis van C14-onderzoek is geconcludeerd dat de boomstamboot dateert uit 6310±90 BP; na kalibratie is dit 5473-5057 cal BC.

Description

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces