direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tijdens landbouwwerkzaamheden is in 1975 op kavel L8 in Zuidelijk Flevoland, aan de Schollevaarweg, een scheepswrak aangetroffen. Twee jaar later is er een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het aangetroffen schip is een klein overnaads gebouwd vissersscheepje voor de kustvisserij. Het vissersscheepje hoort thuis in de familie van de punters, pluten, bonzen en schokkers. Zeer waarschijnlijk is het scheepje een 'zeepunter'. De bun en de mastbank zijn compleet aangetroffen. De voor- en achtersteven zijn door landbouwwerkzaamheden beschadigd. Het schip was 9 meter lang en 2,20 meter breed en is met slagzij is afgezonken. De beide boorden tussen de mastbank en de bun zijn aan de bovenkant beschadigd. Tijdens de bouw van het scheepswrak is overwegend gebruik gemaakt van eikenhout. De datering van het schip is de tweede helft van de achttiende eeuw.

Description

Een klein vissersschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw, Zeewolde.

Status

De bakboordzijde van het wrak. Achter de trog ligt een ankersteen waar een ring aan is bevestigd.

Het vissersschip gezien over de achtersteven.

References

Down on 2 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces