direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1952 kwam een melding binnen van de aanwezigheid van een scheepswrak in een greppel op kavel K56 in de Noordoostpolder. Er werd meegedeeld dat het wrak in de bodem diende te blijven tot nader onderzoek mogelijk zou zijn. In 1954 werd de scheepsvondst nogmaals gemeld, maar men was nog te druk met opgravingen in de Noordoostpolder om er dat jaar aan toe te komen. Tot een proefgraving kwam het in 1955. Daaruit bleek echter dat het scherp gebouwde schip op kavel K56 te zwaar beschadigd was om nog waarde te hebben voor archeologisch onderzoek, en dat er geen bezwaar zou zijn als delen verwijderd dienden te worden. Afgezien van een roodbakkend aardewerken randscherf zijn er geen vondsten geborgen.

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces