direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Zwolle werd gebouwd in 1635 voor de VOC kamer van Amsterdam. Ze lag in september klaar op de rede van Texel wachtend op gunstige wind. Op 18 januari 1636 kon ze eindelijk vertrekken. Het schip moest vervolgens bij Zeeland weer binnenlopen. Uiteindelijk kon op 16 februari de reis naar Batavia voort gezet worden. waar het na een snelle reis in juli 1636 aankwam. Via India en Perzië voer de Zwolle terug naar Nederland (16-8-1637).

Tweede uitreis
Haar tweede uitreis begon 31-12-1637. Ze was 23 juni in Batavia en vandaar voer ze door naar Taiwan en Japan.
In januari 1639 was De Zwolle terug in Batavia. Ze vertrok samen met de Ackersloot en de Zeelandia aan het eind van de maand naar Nederland. Het eskader stond onder leiding van Carel Reyniers op de Zeelandia. Vice-commandeur Abraham Welsing [oud fiscaal en raad van India] was aan boord van de Zwolle.
Via Kaap de Goede Hoop, Sint Helena en de route benoorden Engeland (route achterom) kwamen de schepen egin juli 1639 in de Noordzee aan. De Zwolle was 13 augustus bij Texel aangekomen klaar om binnen te lopen via het Spanjaard gat. De loods had het verloop van het tij verkeerd ingeschat daardoor liep de Zwolle op de Noorderhaaks plaat aan de grond en verging.

Atlas Goos

Kaart van Texel en deel van Noord Holland (Goos 1660) Met de locatie Noorderhaaks en Spanjaarts gat.

Vier personen verdronken. De schipper en de vice-commandeur overleefden de ramp. Een gedeelte van de lading en de papieren ging verloren, maar er werd kennelijk zoveel geborgen dat aan de opvarenden de gehele gage van de thuisreis werd uitbetaald.*

Description

Tonnage: ca. 300 last

MasterJacob Janssen Gauw van Vlissingen
People on board129
Length140 feet (42.7 m)
Width30 feet (9.1 m)
Draft13 feet (4 m)

References

Down on 11 June

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces