direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het motor zeilschip Anna was op weg van Amsterdam naar Haugesund (Noorwegen). De lading bestond uit 50 ton dakpannen en 125 ton ballastzand.

Men had op 2 november tijdens stormachtig weer het herkenningspunt - Doggersbank Noord niet gezien. Als gevolg dreef het schip verscheidene dagen rond zonder exacte locatie te kennen.

Verdwaald
Op 5 november 's avonds om 18.30 meende men een onregelmatig vuur te zien. De kapitein was van mening dat dit het vuur van Egerö moest zijn. Om 20.00 uur verkende men land, dat snel naderde, vrezend op de klippen te lopen trachtte men al zeilend overstag te gaan, hetgeen mislukte om dat het schip niet naar het roer luisterde. Vervolgens probeerde men de (hulp)motor te starten, het bleek echter al te laat.

Op de klippen
De Anna liep op de klippen en bleef vast zitten met het voorschip (23:00). De positie was zeer gevaarlijk. De sloep werd te water gelaten en de bemanning verliet de zinkende Anna. De kapitein en de kok bleven aan boord. De kapitein gaf de indruk dat hij dacht dat redding nog mogelijk was en de kok wilde bij de kapitein blijven. Ongeveer een kwartier nadat men de Anna had verlaten, was het schip reeds in de golven verdwenen. De schipbreukelingen werden door de kustbewoners opgenomen. De kapitein en de kok kwamen om.

Op 7 november kreeg men beschikking over een bootje en werd de klip bezocht, waarop de “Anna” was gestrand. Er werd niets meer gevonden, er waren enkele wrakhouten op de kust aangespoeld, kennelijk afkomstig van de ongelukkige schoener.

Het ongeluk heeft indirect met de oorlog te maken. Kapitein kon zich niet goed oriënteren omdat de walvuren gedoofd waren ten gevolge van de oorlog.

Description

Type: zeil motorboot, schoener
Gebouwd: J.J. Bodewes, Scheepswerf 'De Hoop', Millingen a/d Rijn, Gelderland, Netherlands
Eigenaar: Neerlandia te Rotterdam.

MasterHazelhof, J.
Length139.8 feet (42.6 m)
Width26.4 feet (8 m)
Draft7.4 feet (2.3 m)
Tonnage450 ton

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces