direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In december 1959 kwam een melding binnen van een mogelijk scheepswrak op kavel H60 aan de Tarpanweg. In juni 1960 vond een verkenning plaats. Het bleek te gaan om het tamelijk complete wrak van een karveel gebouwd vaartuig, de zijden nog grotendeels in de bodem aanwezig, en oorspronkelijk gebruikt voor het vervoer van een lading huishoudelijk afval dan wel compost. In oktober 1972 werd een sleuf uitgegraven, ongeveer midscheeps dwars over de lengte van het schip, en werd een vijftal grote plasticzakken met compost gestoken ten behoeve van nader onderzoek van de compostlading. Van 16 tot en met 19 juni 1989 vond een herverkenning van het wrak plaats. Hierbij werd opnieuw vondstmateriaal geborgen, waaronder een zestal muntjes. Het oudste herkenbare exemplaar dateerde uit 1766, de jongste drie exemplaren droegen allen het jaartal 1788. Nog iets jonger was een bakenloodje voorzien van het jaartal 1803, waardoor een ondergang wordt verondersteld ergens in de eerste helft van de 19de eeuw. Het scheepswrak is na de herverkenning weer met grond toegedekt.

References

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces