direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Vis was een als brander ingericht schip dat deelnam aan de slag bij Kijkduin op 21 -8-1673. Dit was de laatste grote zeeslag tijdens de Derde Engelse oorlog.

 's Landts vloot bestondt toen, op den zeventienden van Augustus, in 75 scheepen en fregatten van oorlogh, 25 branders, en 18 advysjachten, t'zaamen 118 zeilen, voorzien met 4312 stukken geschuts, en bemant met 17452 matroozen, (Brandt 855)

Luitenant admiraal Cornelis Tromp op de Gouden Leeuw (bevelhebber van het 3e eskader) was in fel gevecht met de Engelse admiraal Edward Spragge op de Royal Prince. Spragge en Tromp moesten tijdens de strijd beide hun schip verruilen omdat ze volledig aan stukken waren geschoten.

Slag bij Kijkduin 167. gravure Romeyn

Rijksmuseum RP-P-OB-79.274

Detail van de zeeslag bij Kijkduin. Een gravure uit 1673 die wordt toegeschreven aan Romeyn de Hooghe. Bekijk hier de hele gravure

Tromp ging over op de Komeetstar met 70 stukken. Toen een grote Britse brander De Komeetstar naderde om het in brand te steken kwam De Boer met zijn brander De Vis tussenbeide. Hij klampte zich vast aan de Brit. Beide schepen vlogen vervolgens in brand en gingen ten onder. Het grote linieschip De Komeetstar bleef zo behouden. Veel schepen raakte beschadigd maar er ging tijdens de slag geen linieschip verloren. (zie slag bij kijkduin)

Spragge sneuvelde na de derde keer dat hij zijn vlaggenschip moest verlaten in een sloep. De sloep werd ongelukkig geraakt door een kanonskogel en de admiraal verdronk jammerlijk.

Description

MasterHarmen Dircksz. de Boer

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces