direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Nagele is een middeleeuwse nederzetting die in de loop van de 13e eeuw door de latere Zuiderzee werd verzwolgen.

Description

Bij de drooglegging van de Noordoostpolder in de jaren veertig en vijftig bestond de hoop dat het mogelijk moest zijn om de locaties van een aantal verzonken nederzettingen terug te vinden. In dat gebied lagen zeker nog drie andere nederzettingen: Nagele, Marcnesse en Fenehuyse I en II. Toen de Zuiderzee ontstond, zijn ze verdronken en in de loop der tijd is hun precieze locatie verloren gegaan.

Status

Door archeologisch speurwerk heeft archeoloog Yftinus van Popta 4 verdronken nederzettingen in de Noordoostpolder gelokaliseerd.

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces