direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

The Gulden Buis was built by the VOC chamber of Amsterdam in a yard in Amsterdam in 1640. She departed the Netherlands for the Dutch East Indies in 1640, and arrived in Batavia in 1641. It is possible that Gulden Buis was intended to stay in the Indies and make short trips within Asian waters, since she was a fluyt, and as such, much smaller than the larger Dutch East Indiamen. Later in 1641, however, Gouden Buis sank off the coast of Vietnam.

 "de schepen Coninginne en Gulde Buijs op 26 November laatsleden [1641] door extremen storm op de cust van Quinam, ontrent 26 a 30 mijlen bij zuijden Champello 10 mijlen van den anderen waren gestrant; van 't schip Maria waren maer 52 en van de Buijs 30 persoonen te lande gecomen, 't resterende volcq (daaronder de cooplieden Guilelmo de Wilt, Jan de Waert, en den schipper Jacob Jansen, waeren met alle de Japanse vrouwen jammerlijck verdroncken. Van de costelijcke cargasoenen zijn veel goederen te lande gecomen, die alle bij den coninck aengeslagen sijn, neffens 18 stucken geschut, zijnde de resterende onder 't sant bewelt.

Description

Type: Fluyt

Built: 1640

Yard: Amsterdam

Chamber: Amsterdam

Captain: Gerrit Vinkenburg

Sailors: 44

Soldiers: 15

ill_2_fluit_waddenzee

A depiction of a fluyt ca. 1650.

MasterVeltensz., Joris

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces