direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

In juni 1970 is dit scheepswrak opgegraven, dat op kavel C52 lag in Oostelijk Flevoland. De vindplaats lag ongeveer halverwege tussen de Torenvalkweg en de Lage Vaart. Van het schip resteerde het vlak met de leggers (spanten) en de achtersteven. De breedte van het vlak was 3,6 meter op de kim en 3,9 meter tot aan de bovenzijde van de krommers. De oorspronkelijke lengte kon niet meer worden vastgesteld. De lading bestond uit een dikke laag grof materiaal met aardewerkscherven, pijpenkoppen, visresten, botten, eierschalen, knopen en textiel- en leerresten, kortom typisch stadsvuil. Tussen de lading werden ook nog eens vier munten gevonden, o.a. twee centen met Willem II en de jaartallen 1821 en 1837, een Belgisch 2-cent stuk met het jaartal 1835 en een rijksdaalder met de beeltenis van Willem II en het jaartal 1846. Het schip zal dus niet eerder dan 1846 zijn gezonken. De inventaris van het schip bestond onder meer uit lepels, messen, een zoutpot en een oliekan.

Description

Een vrachtschip geladen met vuilnis, Lelystad

Status

Inventaris uit een scheepswrak op kavel C52 in Oostelijk Flevoland. Verzilverde lepel.

References

Down on 30 September

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

New in MaSS

World War II