direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In de Noordoost polder bij Kuinre is een fragment van een boomstamboot gevonden. Het is een steven gedeelte uitlopend buiten de opstaande wanden en mal van boven.

Tekening gemaakt in 1964

Description

Bewaard gebleven is ca. 3.00 m bij 30 cm breedte bij 32 cm hoogte.
Datering is onbekend.

Status

Over de vondst omstandigheden is weinig bekend. Het zou op een diepte van 90 cm zijn gevonden.

References

  • Heide, G.D. van der (1974).
    Scheepsarcheologie: Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld , p. 115.
    Strengholt, Naarden.

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces