direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Twee Gebroeders SCH 137 is op een mijn gelopen en verongelukt. Vijf van de acht opvarenden kwamen om.

Delpher.nl

Delftsche courant 29-07-1918

Description

Type: houten zeillogger

Eigenaar: B Konijnburg

MasterSpaans, D.
People on board8

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces