direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Op 21 februari 2010 is door Nils van Kerkhoven, archeoloog van Utrecht bij een zandwinningterrein in de Oude Maasloop tussen de dorpen Heerewaarden en Dreumel ter hoogte van het gehucht Moordhuizen (Alphen GLD) een naar het toen leek compleet scheepswrak aangetroffen.

Het vaartuig is aangetroffen tijdens de ontgravingwerkzaamheden en is aan één zijde is geraakt door de kraan en niet meer compleet. In de directe omgeving liggen diverse fragmenten scheepshout die hoogstwaarschijnlijk van dit vaartuig afkomstig zijn.

Overnaadse gangen met buikdenning, hoosgat en dwarsschot tegen spant

Overnaadse gangen met buikdenning, hoosgat en dwarsschot tegen spant

Het wrak
Tijdens de verkenning is vastgesteld, dat het vaartuig bewaard is gebleven over een lengte van tenminste 4,80 m en breedte van 1.30 m.

het wrak van een punter-achtig vaartuig dat op basis van een dendrodatering inhet tweede kwart van de 15e eeuw gedateerd kan worden (bouwdatum).

khoeler, L.

Breeuwsel tussen vlakplank BB deel 2 en vlakplank HS.

De vindplaats is in 2010 onderzocht, waarbij het wrak is ontmanteld en geborgen door medewerkers van de toenmalige RCE Lelystad.

Het wrak bestaat uit een 3 meter lange en circa 1,3 meter brede scheepsconstructie in verband en een aantal losse scheepsonderdelen. Eén uiteinde van het wrak was nagenoeg compleet, het kon niet met zekerheid worden bepaald of dit het voor- of achterschip was. Omdat op de hier aangetroffen steven geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de bevestiging van een roer, zou het om het voorschip kunnen gaan. Ook de aanwezigheid van een doft wijst in die richting.

In het (toenmalige) conserveringsstation in Lelystad werd indertijd het wrak De Meern 1 geconserveerd en de ODM 1 kon in dezelfde bak worden geplaatst. De scheepresten zijn zodoende geconserveerd en liggen op dit moment in een depot in IJzendoorn. Van het wrak zijn een
beschrijving en documentatie gemaakt.

waardering

Description

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces