direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

In 1974 is tijdens het mengwoelen een scheepswrak aangetroffen op kavel P52 in Zuidelijk Flevoland ten oosten van de Dasselaarweg in het huidige Horsterwold. Van het schip is alleen de bodem bewaard gebleven; de boorden, het voor- en achterschip en de stevens zijn verdwenen. Het vaartuig heeft een lengte van 14 meter en een breedte van ca. 3,5 meter. Vanwege de slechte staat van het wrak, kan alleen geconcludeerd worden dat het gaat om een vrachtschip voor de binnenvaart met vlakke bodem. Het wrak komt verder niet in aanmerking voor nader onderzoek. Waarschijnlijk is het schip gestrand op een zandbank. De meeste scheepswrakken die in de voormalige Zuiderzee zijn gezonken, zijn weggezakt in de zachtere Holocene kleilagen tot op het hardere Pleistocene zand. Hierdoor zijn ze goed beschermd tegen de werking van eb en vloed, golfslag, ijsgang en houtaantastende organismen. In dit gebied echter ligt het Pleistocene zand veel hoger, waardoor het vergane schip onbeschermd op de zeebodem heeft gelegen en snel is aangetast.

Description

Een klein vrachtschip, gestrand op een zandbank, Zeewolde

References

Down on 30 September

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

New in MaSS

World War II