direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Witte Kalf voer tijdens haar tweede thuisreis achterom via Schotland en Bergen vanwege de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667).

Toen het schip op 19 augustus 1666 ten oosten van Vlieland voor anker lag, overvielen de Engelsen onder leiding van Robert Holmes (Holmes’ Bonfire) de koopvaardijvloot.

De Engelsen vielen aan met schepen die in die tijd “moordbranders” genoemd werden: brandschepen of branders. Deze schepen zorgden ervoor dat de koopvaardijschepen in de fik vlogen. Ca. 150 schepen werden verbrand, waaronder ook de (Witte) Kalf; 22 bemanningsleden konden gered worden.

Description

Type: jacht, pinas, spiegelschip
In de resoluties van de Kamer Amsterdam wordt het vaartuig op 3-4-1653 een spiegelschip genoemd, lang 120, wijt 27, hol 12 en daar boven 6 voet. Op 17-4 noemt de kamer Amsterdam het voor 21150 gulden gekochte vaartuig een pinas en besluit dat het de naam Kalf zal houden. In de resoluties van de H XVII (op 26-4) wordt het vaartuig ook een pinas genoemd.

Eigenaar: VOC Kamer van Amsterdam, 1653
Het (Witte) Kalf is niet gebouwd op een werf van de VOC maar werd in april 1653 door de kamer Amsterdam gekocht

Tonnage: 160 last , 320 ton

Length120 feet (36.6 m)
Width27 feet (8.2 m)
Draft6 feet (1.8 m)

References

Down on 28 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces