direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Walcheren maakte 5 retour reizen. Ze vertrok op 21-4-1630 uit Batavia naar de straat van Malacca.

Beleg Malacca 1629
In 1629 werd de Portugese stad Malacca belegerd door een invasie leger van de sultan van Atjeh. Zijn leger bestond uit 236 schepen en 14.000 soldaten. De VOC steunde Atjeh. Het oorlogjacht Oostzanen, schip Walcheren en de Klein Heusden (ex )deden dienst in de straat van Malacca.

Ontzet
In oktober kwam de armada de rema ontzettingsvloot bestaande uit 28 galeien en fregatten uit Goa bij Malacca aan. De vlootvoogd Nuno Alvarez Botelho wist het beleg te breken en de invasie vloot vernietigend te verslaan. Malacca was behouden en eeuwige roem viel Alvarez ten deel.

De Walcheren tot zinken gebracht

In de maanden daarna wist Bothelo de straat van Malacca te zuiveren. In deze acties werden van Jambi gespot en aangevallen. De Walcheren, Oostzanen raakten in brand en gingen verloren. De Klein Heusden werd veroverd. De Portugese admiraal Nuno Alvarez Botelho raakte te water en verdronk (Gen. Missiven).

Nuno Alvarez Botelho vocht sinds 1624 met succes tegen Nederlanders en Engelsen. Op 7 mei bij het springen van de Walcheren omkwam. De kooplieden Antony Paulo van de Walcheren en Patricius Crieck zijn in Portugese handen geraakt en later door de Portugezen in Makassar uitgewisseld.
(Gen. Missiven, dl. I, p. 247).

Description

Gebouwd: Middelburg 1613
Tonnage: 250 last

References

Down on 11 June

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces