direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Type: west-India man
Built: yard, Amsterdam
Owner: WIC chamber Amsterdam
Tonnage: 130 last
Complement: 65 crew, 40 soldiers
Armament: 8 bronze , 20 iron (1632)

Description

MasterPieter Claesz. (1629)
People on board105

References

  • De Laet, J. (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich.

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces