direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

In 1912 werd bij de aanleg van het Rijn-Schie kanaal resten van een Romeins schip gevonden. De voorzichtige identificatie en datering werd afgeleid uit een tweetal omgevingsvondsten; Romeins terra nigra aardewerk. Later bleek dat de scheepsresten in het trace van het Romeine kanaal van Corbulo lagen vlak bij het toen nog niet ontdekte castellum Matilo.

Sindsdien zijn er tal van Romeinse scheepsresten gevonden in Nederland. Meestal waren het afgedankte schepen die als kade beschoeing werden afgezonken.

Van het schip is niets bewaard gebleven. De toenmalige onderdirecteur van het Rijksmuseum van Oudheden Holwerda was ter plaatse maar constateerde dat:"deze belangrijke vondst helaas bij ons te laat berkend werd."

Description

Down on 22 October

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

World War II

New in MaSS