direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Het zou gaan om een overnaads vissersschip, vergaan in het 1ste kwart van de 17de eeuw en gevonden op kavel Z73 in Oostelijk Flevoland, bij het huidige Biddinghuizen. In 1972 werd een klein rapport opgesteld naar aanleiding van een verkenning, uitgevoerd na de telefonische melding van "een wrak geladen met ballaststenen". Uit de verkenning bleek dat het waarschijnlijk de restanten van een overnaads gebouwd vissersschip betrof, te zien aan een wrang die aan het oppervlak was gekomen. Omdat de ballaststenen nogal direct onder het maaiveld zaten kwam werd een datering in de late 16de of vroege 17de eeuw vermoed. Het wrak is in de bodem gelaten.

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces