direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Dordrecht vertrok op 28 oktober 1628 uit Texel naar Bantam (Java). Ze maakte in totaal 5 retour reizen. Op de laatste reis ging het mis.

Verbrand
Op 30 april 1630 op de terugreis naar Nederland ontstond er brand aan boord van De Dordrecht. Dit gebeurde op volle zee ter hoogte van Sierra Leone. De botteliers jongen haalde brood uit de broodlkamer en plakte de kaars tegen de wand, toen viel het brandend pitje tussen naden:
"Den brandt soodat het eyndeken [lontje] de wrangen by de Foeliepacken gevallen is sonder moeyte te doen om wederom te krijgen, doordien sy presumeerden, dattet al uyt was, sloten 't luyck toe, soodat sy'y door 't gestadigh roocken gewaer werden de Foelie in brandt was. [...]

Naerdat de vlam uyt het ruym met en barst naer boven quam, was het schip in korten tijdt tot aen 't waeter afgebrant…"

Het vuur was niet meer te stoppen toen het de vele vaatjes brandewijn in het ruim bereikte. De bemanning werd gered maar de lading ging verloren. Het directe gevolg van deze ramp was dat er geen sterke drank meer werd meegegeven op VOC schepen. Dit verbod hield maar tijdelijk stand. In 1640 werd het weer opgeheven.

retourvloot onder Commandeur Peter van den Broecke 1630

RP-P-OB-75.468


De vloot bestond uit de schepen: 1 schip Utrecht - admirael 2 Hollandia 3 Prins Hendrick - vice admirael 4 Leyden, 5 Rotterdam, 6 Dordrecht 7 De Gallias 8 Delft 9 't Zeepaert

Description

Gebouwd: volgens het oude certer 142 x 36v 4 d x 14 en in de periode dat de egalisatiecijfers [300 last] nog redelijk met het laadvermogen [waarschijnlijk 700 a 800 ton] overeenkwamen.

MasterKornelisz., Pauwel
Tonnage600 ton (300 last)

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces