direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Dordrecht maakte op 28 oktober 1628 deel uit van de vloot die o.l.v. de Batavia zee koos. Zie aldaar.
Op 30 april 1630 ter hoogte van Sierra Leone met volle lading in vlammen opgegaan, aangewakkerd door de vele brandewijn aan boord. De bemanning werd gered maar de lading ging verloren. Het directe gevolg was dat er geen sterke drank meer werd gegeven op VOC schepen. Dit verbod werd in 1640 opgeheven.

 

Onenigheid

Op de Dordrecht lag de kiem van de gebeurtenissen die leidden tot de tragedie met de Batavia.  In juni 1628 keerde de Dordrecht terug in Amsterdam van een reis naar de Oost. Tijdens die reis kregen de opperkoopman Francisco Pelsaert en de schipper Adriaan Jacobsz. enorme ruzie. De aanleiding is niet bekend, maar het was waarschijnlijk meer dan een gewone woordenwisseling want Jacobsz. hield er een grondige hekel aan Pelsaert aan over. Dit was beslissend voor het lot van de 'Batavia'.

Description

Type: spiegelretourschip
Gebouwd: yard Amsterdam,  1618
Eigenaar: VOC Kamer van Amsterdam
Laadvermogen 300 last (600 ton)

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuba

World War II