direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Nosy Manitse, beter bekend als Het Hollandse Kerkhof, is een klein eiland voor de zuidwestkust van Madagaskar.Dit kleine eilandje was een trieste stop tijdens de zogenaamde Eerste Schipvaart. Oftewel de eerste poging om vanuit Nederland Oost Indië en de specerij eilanden te bereiken in 1597.

Naar schatting twintig tot dertig Nederlandse bemanningsleden zijn daar begraven, die gedurende de Eerste Schipvaart bezweken waren aan scheurbuik.

Deze eerste ondernemingen zijn de opmaat geweest voor de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602.

Status

Het onderzoeken van deze locatie geeft de unieke mogelijkheid om fysieke restanten terug te vinden van deze zeevarenden, te achterhalen hoe deze bemanningsleden in den vreemde zijn begraven en om de effecten van scheurbuik te bestuderen.

Tastbare overblijfselen bij de verhalen van de Eerste Schipvaart ontbraken lange tijd volledig. De vraag ontstond in 2013 bij de initiatiefnemers van dit onderzoeksproject of er ooit archeologisch onderzoek was gedaan naar locaties en mogelijk aanwezige materiële resten van deze reis.

Het onderzoeken van een ruim vierhonderd jaar oude Hollandse begraafplaats in den vreemde is vanuit historisch, archeologisch en fysisch antropologisch oogpunt uitermate belangwekkend en verdient een eigen multidisciplinair wetenschappelijke aanpak. Voor zover bekend is deze locatie nog nooit eerder wetenschappelijk onderzocht en is de exacte plaats van de begraafplaats nochtans onbekend.

References

Down on 1 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces