direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In augustus 1683 werd een vlooteskader onder het bevel van luitenant-admiraal Willem Bastiaensz Schepers uitgezonden naar de Sont om Zweden bij te staan tegen Denemarken. Denemarken werd bijgestaan door de Franse vloot.

Het was de eerste grote Hollandse vlootactie na de Vrede van Nijmegen 1678. Pas eind oktober durfde het eskader de Sont binnen te varen omdat het Franse eskader toen was vertrokken i.v.m. de komende winter. Schepers kwam bij Gotenburg aan om te ontdekken dat de Zweedse koning en zijn leger al waren vertrokken. De Hollandse vloot kwam te laat en kon niets meer uitrichten. Het was eind oktober en de vloot vertrok naar huis om te overwinteren.

Storm
Op thuisreis werd het eskader vlak bij huis door een zware storm die dagen aanhield (11-15 november). Veel schepen kwamen in moeilijkheden. Hierbij vergingen 9 grote schepen: Woerden, Hollandia, Tijdverdrijf, Prins te Paard, Leeuwen, Gouda, Wapen van Monnickendam.

De Gouda dreef masteloos voor Texel. De bemanning en kapitein werden gered , het schip zonk

(De Jonge, III, p. 18)

In totaal kost deze ramp aan circa 1200 mensen het leven, waarmee het tot de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis behoort.

Description

Gebouwd: admiraliteits werf Amsterdam, 1665
Eigenaar: admiraliteit van Amsterdam
Lengte: 157,5 vt
Bewapening: 72

Commandeur: Schout bij nacht Sweers (1665)

MasterZyll van, Abraham Fedinand
People on board350

References

  • De Jonge, J.C. (1860).
    Geschiedenis van he Nederlandsche zeewezen III, p. 18.
    Haarlem Kruze.

Down on 9 February

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces