direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

Description

Type: west-India man
Built: yard, Amsterdam, before 1623
Owner: WIC chamber Amsterdam
Dimensions:
Tonnage: last
Complement: crew, soldiers
Master: Gerrit Douwens (1623) Pieter Gerritsz Root (1628)
Armament: 4 bronze , 28 iron

MasterPieter Gerritsz Root
Tonnage600 ton (300 last)

References

  • De Laet, J. (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich .

Down on 30 September

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

New in MaSS

World War II