direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Galliasse maakte deel uit van de VOC vloot onder bevel van Cornelis Reijersz. die naar China voer om handelsbetrekkingen te forceren. Men wilde Macau veroveren op de Portugezen. Daarna goedschiks of kwaadschiks de Chinezen tot handel bewegen. De vloot vertrok in april 1622 uit Batavia. Reijersz. kreeg onderweg nog versterking van drie Manilla vaarders De Hoop en de twee Engelse schepen Palsgrave en de Bul.

(Muiden, de Hoop, De Beer, De Groningen, De Bul (eng), De Haan, Groningen Galliasse, De Hoop, De Trouw, Pallicatte, Sint Niclaes,St. Cruys)

Een fluit, een galjoot en een spiegel schip (Reinier Nooms Rijksmuseum Amsterdam)

Aanval op Macau 24 juni 1622
Op 24 juni werd de aanval op Macau ingezet. Voor de landing had een beschieting plaats op de stad. O.a. door de Galiasse. (Bontekoe) De troepen werden volgens plan aan land gezet maar liepen vast op de hardnekkige tegenstand van de Portugezen. De aanval mislukte deerlijk en de Hollanders werden teruggeslagen. Deze slag was de grootste overwinning van de Portugezen op de Hollanders in het Verre Oosten. In 1871 werd er een monument ter ere van de overwinning opgericht en tot 1999 was 24 juni voor de inwoners van Macau een vrije dag.

Pescadores
Vervolgens probeerde Reijersz. vaste voet te krijgen op het eiland Pehu . Er werd een fort gebouwd met dwangarbeiders. De Galiasse maakte verschillende tochten om Chinese jonken te veroveren die handel dreven met o.a. Manilla. Daarnaast werden plaatsen op het vaste land aangevallen.

Uiteindelijk was de Galiasse in augustus 1623 'gesleten' zoals dat heette. Het schip werd op de Pescadores gesloopt en de resten waarschijnlijk afgezonken.

Description

VOC charters
VOC schepen werden bij voorkeur volgens vaste maten (charters) gebouwd. Er werden charters opgesteld waaraan scheepsbouwers zich moesten houden. Een vaste standaard voor VOC schepen was zeer wenselijk in verband met verdeling van de lading en de opbrengst over de verschillende VOC kamers te kunnen berekenen (in lasten). Tevens spaarde standaard maten veel tijd bij het bouwen en repareren van schepen. Standaardisering was verre van gebruikelijk in de scheepsbouw van de 17e eeuw.

De VOC charters werden in de loop der decennia aangepast aan de eisen van de tijd. Het probleem is dat elke stad z'n eigen standaard maten had. De Zeeuwse voet was 30 cm terwijl de Amsterdamse voet 28.5 cm was.

De retour schepen werden v.a. 1655 gesteld op:

150 x 33 (4,5:1) veel vracht en passagiers
138 x 36 (3,8:1) korter maar breed in het midden als een oorlogsschip

Prototype
De Galiasse was een prototype gebouwd in Hoorn van 140 x 24 x 12 (5,8:1). Ze werd gebouwd in Hoorn waar het type schip de fluit was uitgevonden net voor 1600. De bruikbaarheid van een dergelijk lang goed bezeild schip zou in het Aziatische wateren getest worden.

MasterFloris Doede
People on board91
Length140 feet (42.7 m)
Width24 feet (7.3 m)
Draft12 feet (3.7 m)
Tonnage220 ton (110 last)

References

  • Colenbrander HT (1919).
    Jan Pietersz. Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indiƫ.
    Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indiƫ.
  • Monument Dutch Fort.

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces