direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Flores strandde 4 februari 1940 met een lading oud ijzer aan boord op de Kentish Knock. Het schip was 3 februari vertrokken vanuit Rotterdam naar Swansea.

De kapitein zou schuld hebben aan het verloren gaan van het schip door onachtzaamheid. Zo had hij geen rekening gehouden met de afwijking van het kompas door de lading oud ijzer. Het was heiig en mistig weer. Voorts had de kapitein niet voldoende rekening gehouden met stroming en getij.
Het bleek, dat het schip slechts enkele mijlen van Kentish Knock gestrand was en dat het derhalve een koers had gehouden, welke noordelijker lag dan die van de instructies.

De kapitein liet mistsignalen geven en had herhaaldelijk gelood. Bij duisternis wilde hij voor anker gaan, juist voor dat dit besluit ten uitvoer gelegd kon worden, liep het schip vast. Pogingen om los te komen, lukten niet. tot des nachts 3 uur trachtte men door het geven van fluit- en lichtseinen de aandacht te trekken; toen kwam een reddingboot te hulp en werd de bemanning van het schip, dat geheel verloren gegaan is, in veiligheid gebracht.

Met een der reddingboten van het schip was een matroos weggedreven, doch op een ander punt van de kust was hij behouden aangekomen.

Description

Gebouwd: N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang' (L.J. Mulder & J. Suurmeijer) (1924 - 1940), Foxhol, Groningen

MasterKornelis Schutter
People on board7
Length143.4 feet (43.7 m)
Width24.3 feet (7.4 m)
Draft6.9 feet (2.1 m)
Tonnage343 ton

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces