direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

In 1953 werd de boomstamboot aangetroffen tijdens ijzeroerwinningsactiviteiten in de Linderbeek. Volgens de aanwezigen bevond de boomstamboot zich onder de oerlaag, maar dit is niet meer na te gaan omdat de boot al gelicht was. De enige reconstructie die van de context gemaakt kan worden is dat de boomstamboot zich bevond in de afzettingen van de Linderbeek.

Description

De boomstamboot is gemaakt van eikenhout en is dus niet geheel bewaard gebleven; desondanks is wel vast te stellen dat het een kleine vaartuig betreft. Op basis van C14-dateringen is vastgesteld dat de boomstamboot dateert uit 1285±65 BP.

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces