direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Walcheren maakte 5 retour reizen. Ze vertrok op 21-4-1630 uit Batavia via de straat van Malacca. De Walcheren is in brand geraakt en gesprongen waarbij de gehele lading verloren is gegaan en het grootste deel van de bemanning omgekomen is.

In 1629 werd de Portugese stad Malacca belegerd door een invasie leger van de sultan van Atjeh.  Zijn leger bestond uit 236 schepen en 14.000 soldaten. De VOC steunde Atjeh. De oorlogjachten Oostzanen, Walcheren en Klein Heusden deden dienst in de straat van Malacca. 

In  oktober kwam de armada de rema ontzettingsvloot bestaande uit 28 galeien en fregatten uit Goa bij Malacca aan. De vlootvoogd Nuno Alvarez Botelho wist het beleg te breken en de vloot vernietigend te verslaan. Malacca was behouden en eeuwige roem viel  Alvarez ten deel.

In de maanden daarna wist hij de straat van Malacca te zuiveren. Een VOC eskader werd op 7 mei 1630 ter hoogte van Jambi gespot en aangevallen. De Walcheren, Oostzanen raakten in brand en gingen verloren. De Klein Heusden werd veroverd.  De Portugese admiraal Nuno Alvarez Botelho raakte te water en verdronk (Gen. Missiven).

Nuno Alvarez Botelho vocht sinds 1624 met succes tegen Nederlanders en Engelsen. Op 7 mei bij het springen van de Walcheren omkwam. De kooplieden Antony Paulo van de Walcheren en Patricius Crieck zijn in Portugese handen geraakt en later door de Portugezen in Makassar uitgewisseld.
(Gen. Missiven, dl. I, p. 247).

Description

Type: spiegelretour schip
Gebouwd:  Middelburg 1612
Eigenaar:  VOC kamer Middelburg
Tonnage:  250
Bemanning: 220
Bewapening: 

References

Down on 26 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces